Klachtenregeling

Klachtenregeling

Heeft u een suggestie, een kritische opmerking of bent u ontevreden? Dan raden wij u aan dit direct te bespreken met de betrokken medewerker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker. Levert ook dat gesprek voor u geen passende oplossing op, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie:
 
Mw. Mirjam Toet – Counselor en maatschappelijk werker info@cmw-mirjam.nl