Missie/visie

Missie/visie

De Dolfijn is een leercentrum waar sociale vaardigheidstrainingen worden gegeven aan kinderen in de basisschoolleeftijd en aan tieners. Tijdens deze trainingen leren kinderen stappen te zetten op sociaal gebied.

Bij De Dolfijn gaan we uit van de kwaliteiten van een kind. Ieder kind excelleert wel op een bepaald gebied. De kinderen die een training volgen hebben vaak weinig zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld. Ze zijn bijvoorbeeld gepest of durven niet in te voegen in een groepje spelende kinderen. Ook zijn er kinderen die makkelijk over zich heen laten lopen óf juist te enthousiast het spel willen bepalen waardoor ze leeftijdgenoten afschrikken. Bij Leercentrum De Dolfijn vinden we het belangrijk om eerst de eigenwaarde van een kind te vergroten. Zodra het kind beter in zijn vel zit, kunnen we verdere stappen zetten op sociaal gebied.