Klassikale sova-training

Klassikale sova-training

Leercentrum De Dolfijn biedt ook klassikale sova-trainingen ter bevordering van de groepscohesie en een betere sfeer in de klas. Spelenderwijs, maar ook met oefeningen en praatrondes leren de leerlingen hoe ze kunnen reageren als het sociaal lastig wordt. Het programma 'Be Cool At Your School' bestaat uit 10 bijeenkomsten van 60 minuten en is geschikt voor leerlingen van 5 tot en met 15 jaar. Leercentrum De Dolfijn maakt elk programma op maat. De leerkracht wordt hierbij nauw betrokken.
 
Rol van ouders
Ook de ouders hebben een belangrijke rol bij de klassikale sova-trainingen.
Leercentrum De Dolfijn houdt voor hen een informatieavond en er zijn tijdens de gehele training oudergesprekken. Van ouders wordt gevraagd een positieve houding ten opzichte van de training te hebben, hun kind te stimuleren om de geleerde vaardigheden te oefenen en  de medeleerlingen positief te benaderen.
 
Wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar info@leercentrumdedolfijn.nl.