Voorwaarden SOVA 5 - 8

Algemene Voorwaarden Sovatraining 5-8 jaar Tim & Flapoor
 
 
Voor de leesbaarheid is er gekozen voor het gebruik van de term ouder(s).
U kunt hier ook verzorger(s) lezen en/of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind.
     
1.     Het gehele trainingstraject bestaat uit een intakegesprek met de ouder(s) en kind,
15 groepsbijeenkomsten van 1 uur voor het kind en een afsluitend evaluatiegesprek
met de ouder(s) van het kind. Halverwege de training organiseert de trainer
een informatieavond voor de ouders.
 
2.     Iedere bijeenkomst duurt 1 uur. U krijgt bericht over de data en het precieze tijdstip van de bijeenkomsten wanneer de aanvangsdatum van de training bekend is.                                                                                                                                                     
 
3.     De training vindt plaats op het volgende adres:  Voorerf 23 in Breda.                             
                      
4.     De training is geschikt voor kinderen in de (ontwikkelings)leeftijd van 5-8 jaar.
       Het intakegesprek is gratis en geheel vrijblijvend.                          
 
5.     Voor het verloop van het trainingstraject is het van belang dat het kind alle
       groepsbijeenkomsten volgt en het huiswerk naar vermogen doet.                                                                                                         
6.     Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de ouder(s) zich gedurende het
trainingstraject inzet(ten) om hun kind te ondersteunen. Het kind krijgt na iedere
bijeenkomst een instructie over de opdracht die het in de week volgend op de bijeenkomst
maakt. In de helpersbrief  staat informatie over wat het kind iedere bijeenkomst doet,
hoort en leert. Hierin wordt de huiswerkopdracht voor de volgende bijeenkomst beschreven.
 
7.     De ouder:
a. stelt zich wekelijks op de hoogte van de informatie over de groepsbijeenkomsten die in de helpersbrief wordt aangeboden;
b. zet zich in om het kind op een positieve manier te stimuleren de opdrachten te maken;
c. zorgt ervoor dat het kind de map iedere bijeenkomst bij zich
heeft;
d. informeert de trainer mochten er ontwikkelingen of situaties voordoen in het leven van
het kind dat van belang is om van op de hoogte te zijn voor de trainer.
 
8.     Uw kind is verzekerd van deelname aan de training wanneer het inschrijfgeld van € 350,-- is bijgeschreven op rekeningnummer: 111.94.98.58 voordat de training begint.
      U ontvangt een factuur zodra de datum bekend is van de eerste bijeenkomst van de training.

E.e.a. is niet van toepassing wanneer deze training wordt vergoed.
 
9.     Gaarne bij uw betaling de naam en geboortedatum van uw kind vermelden.    
                                                                                         
10.  Nadat de training is begonnen, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op teruggave 
       van de kosten.
                                                          
11.  De cursus zal bestaan uit 15 lessen. Mocht Sociaal Educatief Leercentrum 'De Dolfijn' 
      onverhoopt niet in staat zijn op een geplande cursusdag, de cursus te laten doorgaan,
      dan zal er een nieuwe dag gepland worden.